STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH

Krytyczne wydarzenia życiowe wyodrębniają się wyraźnie z toku codziennych wydarzeń. Dotyczą ważnych, istotnych spraw, mają bardzo duże znaczenie emocjonalne. Ich kluczową cechą jest fakt, iż wpływają na zakłócenie funkcjonowania układu jednostka-otoczenie, powodując...

ZDROWIE PSYCHICZNE W CZASACH KORONAWIRUSA

Psychologowie postrzegają zdrowie w ujęciu holistycznym. Oznacza to, iż traktują człowieka, jako integralną całość i jedność wszystkich sfer funkcjonowania: sfery cielesnej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. W tym ujęciu nawet będąc zdrowymi fizycznie, możemy...

RATUNKU, RODZINA!:-)

W okresie narodowej kwarantanny faktycznie mamy możliwość wyrównać niedobór czasu spędzanego razem. Jeszcze do niedawna zagonieni, biegający z pracy na zakupy, z zakupów odebrać dziecko ze szkoły, czy z przedszkola, następnie pędzący na zajęcia dodatkowe. Bombardowani...