Psychologowie postrzegają zdrowie w ujęciu holistycznym. Oznacza to, iż traktują człowieka, jako integralną całość i jedność wszystkich sfer funkcjonowania: sfery cielesnej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. W tym ujęciu nawet będąc zdrowymi fizycznie, możemy czuć się chorzy i bezsilni. Będąc chorzy fizycznie, możemy podupaść na zdrowiu emocjonalnym. Każda z tych sfer funkcjonowania jest równie ważna i ma wpływ na pozostałe. Zdrowie jest więc definiowane, jako ogólne poczucie dobrostanu psychofizycznego (fizycznego, emocjonalnego, społecznego). Ma na nie wpływ również tzw. poczucie koherencji, na które składa się poczucie zrozumienia siebie i środowiska zaradności i sensowności życia i naszych działań w nim. Ważne są też zasoby, czyli cechy, predyspozycje, możliwości własne oraz zasoby otoczenia (np. wsparcie społeczne, pomoc instytucjonalna), do których mamy dostęp i które pomagają w radzeniu sobie z trudnościami.

Aktualnie, wielu z nas może doświadczać drastycznego obniżenia poczucia koherencji: świat, który do niedawna był dla nas zrozumiały, sensowny, przewidywalny i podlegający (w wielu aspektach) naszej kontroli aktualnie wydaje się takim już nie być. Jak odbudować poczucie sensu, przewidywalności, zrozumienia i kontroli? Co może wpłynąć na podniesienie naszego samopoczucia? Jak przetrwać ten trudny czas i zachować zdrowie psychiczne? Poniżej kilka wskazówek, które mogą być użyteczne i które każdy z nas może rozwijać w zależności od indywidualnych preferencji.

 1. Wysypiaj się, pamiętaj, kilka zarwanych nocek jest nie do odespania i obniża motywację  do  wszelkich aktywności.
 2. Dbaj o zdrowe proporcje aktywności: 1/3 czasu praca/nauka, 1/3 czasu relacje i zainteresowania 1/3 czasu sen i wypoczynek.
 3. Zdrowo się odżywiaj, unikaj używek.
 4. Pamiętaj o aktywności fizycznej, podczas uprawiania sportu w mózgu wydzielają się tzw. endorfiny, neurohormony odpowiedzialne za poczucie euforii, szczęścia. Wsiądź na stacjonarny rower, idź na samotny spacer w miejsca, gdzie nie ma ludzi, ćwicz jogę online,
 5. Wzmacniaj relacje, prawdziwe przyjaźnie, oparte na wzajemnym wsparciu, zaufaniu, wzajemności. Rozmawiaj na wizji z rodziną i przyjaciółmi.
 6. Dziel się z bliskimi emocjami. Jeśli rodzina nie daje Ci wsparcia w trudnych sytuacjach, szukaj jej u innych osób. Zadzwoń do przyjaciół, skorzystaj z bezpłatnego kontaktu z psychologiem online lub przez telefon.
 7. Rozwijaj pasje i zainteresowania, obecną sytuację potraktuj, jako lekcję, a nie koniec świata. Ucz się, ćwicz pamięć, czytaj, rozwijaj się intelektualnie, ucz się języków. Zobacz filmy, których nie miałe(a)ś czasu obejrzeć, korzystaj z dostępnych zasobów sieci: zwiedzaj muzea, oglądaj przedstawienia teatralne, słuchaj muzyki.
 8. Planuj krótkoterminowe cele realne do osiągnięcia w obecnej sytuacji (przekopię ogródek, umyję okna, zrobię porządek w dokumentach). Jest sporo aktywności, gdzie możesz przejąć kontrolę. Podejmuj aktywność, na którą nie miałe(a)ś czasu, a która sprawia Ci przyjemność (czytaj, rysuj, maluj).
 9. Staraj się zrobić coś dobrego, pomóc innym adekwatnie do swoich możliwości.
 10. Pomyśl, że każdy kryzys zakłada konieczność zmiany, która może okazać się w przyszłości pozytywna (np. więcej czasu z dziećmi może wpłynąć na poprawę więzi, konieczność pracy zdalnej, może oznaczać rozwój potrzebnych do niej umiejętności i wzrost Twoich kompetencji)
 11. Pomyśl o wszystkich trudnych sytuacjach w Twoim życiu, z których udało Ci się wyjść silniejszym.
 12. Pamiętaj, że każda sytuacja i zdarzenie (zarówno pozytywne jak i negatywne) ma swój początek i kres.