ZDROWIE PSYCHICZNE W CZASACH KORONAWIRUSA

Psychologowie postrzegają zdrowie w ujęciu holistycznym. Oznacza to, iż traktują człowieka, jako integralną całość i jedność wszystkich sfer funkcjonowania: sfery cielesnej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. W tym ujęciu nawet będąc zdrowymi fizycznie, możemy...

RATUNKU, RODZINA!:-)

W okresie narodowej kwarantanny faktycznie mamy możliwość wyrównać niedobór czasu spędzanego razem. Jeszcze do niedawna zagonieni, biegający z pracy na zakupy, z zakupów odebrać dziecko ze szkoły, czy z przedszkola, następnie pędzący na zajęcia dodatkowe. Bombardowani...